PRACA Z PACJENTEM W ISTDP

Pierwsza konsultacja (1,5 godz.-3 godz.), która potwierdza przydatność tej metody dla danego pacjenta

Kolejne spotkania (1-1,5 godz.) – w trybie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

Częstotliwość i długość pojedynczej sesji zostaje ustalana z każdym klientem indywidualnie.
Dodatkową zaletą tej metody jest możliwość elastycznego grafiku spotkań. Można je organizować częściej lub rzadziej, w zależności od możliwości czasowych pacjenta (np. sesje dłuższe niż 1,5 godziny w dłuższych odstępach czasowych).
Liczba spotkań nie jest ustalana na początku terapii. Zależy od tego, jak szybko dany pacjent jest w stanie poradzić sobie z objawami i uzyskać satysfakcjonującą zmianę w swoim funkcjonowaniu.

Możliwy jest także inny układ sesji, dlatego terapia  ISTDP  jest wyjątkową ofertą dla osób, które mieszkają daleko i byłoby im trudno dojeżdżać na spotkania co tydzień bądź osób, które z jakichkolwiek innych przyczyn nie mogą uczestniczyć w regularnej cotygodniowej terapii np.
sesje trwają 2 godz. i odbywają się co 2 tygodnie lub 3 godz., ale odbywają się raz na  3  tygodnie,  albo  pacjent  spotyka  się  z  terapeutą  na  2  sesje  2-godzinne w jednym dniu przedzielone minimum 1-godzinną przerwą, które odbywają się raz w miesiącu  itp.  Generalnie  możliwa  jest  tu  większa  doza   elastyczności   niż w tradycyjnych formach psychoterapii.

Zakończenie psychoterapii nie jest określane przy jej rozpoczynaniu. Terapia kończy się, gdy pacjent przepracuje swoje początkowe objawy, jest w stanie je kontrolować z poczuciem, że poradził sobie z nimi.

Ten model psychoterapii jest zgodny z najnowszymi wynikami badań neuropsychologicznych dotyczących funkcjonowania mózgu człowieka dorosłego.