WARSZTATY I SZKOLENIA

SZKOLENIA I TRENINGI ROZWOJOWE

 

 • Bliżej siebie– cykl spotkań dla kobiet, którego celem jest pomoc w rozwoju osobistym poprzez rozwijanie umiejętności takich jak:

  – rozpoznawanie, rozumienie i wyrażanie swoich uczuć i emocji,
  – akceptowanie siebie samej, kształtowanie poczucia własnej wartości, rozpoznawania swoich możliwości, zasobów, talentów, potencjału, zainteresowań,
  – troszczenie się o siebie samą, dbanie o równomierny rozwój
  sfery intelektualnej, emocjonalnej, duchowej i fizycznej,
  – utrzymywanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym,
  – określanie najważniejszych dla nas wartości, ustalanie celów, wybór priorytetów i praktyczne ich realizowanie,
  – odnajdywanie równowagi między swoimi pragnieniami a oczekiwaniami innych.

  Prowadzący to psycholodzy i pedagodzy, mający doświadczenie terapeutyczne oraz szkoleniowe.
  Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, obejmują 12 godzin zegarowych (6 spotkań, trwających 2 godziny, odbywających się raz w tygodniu).

  Koszt całości dla jednego uczestnika: 400

 

 • W świecie uczuć – cykl treningowy obejmujący zagadnienia związane z relacjami interpersonalnymi, takimi jak: odczuwanie i wyrażanie emocji i uczuć, nazywanie i komunikowanie własnych potrzeb i oczekiwań oraz umiejętność przyjmowania emocji i potrzeb innych.

Prowadzący to psycholodzy i pedagodzy, mający doświadczenie terapeutyczne oraz szkoleniowe. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, obejmują 18 godzin zegarowych (3 spotkania w soboty, trwające 6 godzin).

Koszt całości dla jednego uczestnika: 550