SPECJALISTYCZNA DIAGNOZA

PSYCHOLOGICZNA


  • diagnoza potencjału intelektualnego dorosłych i dzieci

  • diagnoza osobowości
  • 
diagnoza skutków przebytych zdarzeń stresogennych np. po wypadkach
diagnoza więzi rodzinnych
  • 
diagnoza i opinie o motywacji i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (dla kandydatów na rodziny zastępcze i funkcjonujących rodzin zastępczych)


  • PEDAGOGICZNA

  • diagnoza pedagogiczna relacji rodzinnych i strategii opiekuńczo-wychowawczych