O NAS

RENATA GEHRKE

Magister psychologii (1999r.), absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii realizowanego przez Ośrodek Terapii i Edukacji Psychologicznej w Sopocie (1999r.) a także Studium Psychoterapii realizowanego przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie (2004r.). Obecnie doskonali się w zakresie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) w ramach Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Ukończyła też wiele szkoleń z zakresu psychologii i psychoterapii takich jak: praca z grupą; analityczna terapia grupowa; zastosowanie sztuki w reakcji post-traumatycznej; poradnictwo małżeńskie; problemy wieku dorastania; trauma i jej konsekwencje wychowawcze; problematyka wykorzystywania seksualnego dzieci itp.

Jest członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich/o. Gdański.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej, zdobywane m.in. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym, w Centrum Interwencji Kryzysowej, w Centrum Pomocy Psychologicznej SPCH/o.G oraz w ramach prywatnej praktyki psychologicznej.

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej metodą ISTDP, psychoterapii par, małżeństw i rodzin, diagnozie psychologicznej, szkoleniach psychoedukacyjnych dla rodziców, młodzieży, firm i instytucji, prowadzeniu grup wsparcia i grup rozwojowych.

JUSTYNA LABUDA – ZDZIEBŁOWSKA

Magister surdopedagogiki (1997). Ukończyła studia podyplomowe – Psychologia Pomagania i Interwencji w Kryzysie. Dokształca się poprzez udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach ustawicznie wzbogacając warsztat pracy terapeutycznej. Posiada długoletnie doświadczenie praktykując w prywatnym gabinecie terapeutycznym oraz poprzez pracę w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ( od 1993).

Współpracowała z PCPR Wejherowo jako koordynator dla rodzin zastępczych, wspomagając je w kryzysie. Posiada kwalifikacje mediatora rodzinnego – wspierając porozumienie w rodzinie.

Pracuje indywidualnie, w grupie oraz systemowo w rodzinie.

Specjalizuje się w konsultacjach wychowawczych i szkoleniach dla rodziców.

Oferuje pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysów psychologicznych i życiowych.

Prowadzi grupy wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Realizuje terapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Współpracę psychoterapeutyczną podejmuje również wobec osób niesłyszących.

ANETA BOHACZEWSKA – PETRYNA

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim w 1998 r. 

Jest także absolwentką czteroletnich studiów podyplomowych – Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy Uniwersytecie SWPS. Uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 703. Prowadzi także terapię wykorzystującą metody tzw. trzeciej fali CBT, między innymi oparte na uważności (mindfulness).

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej i zgodnie z wymogami zawodu psychoterapeuty swoją pracę poddaje superwizji superwizorów PTTPB.  

Ukończyła szereg dodatkowych szkoleń z zakresu pracy terapeutycznej. 

Od 2000 r. jest związana z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Gdyni, gdzie łączy wiedzę z dziedziny psychologii i psychoterapii pracując z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami.

Od 2013 r. współpracuje z Ośrodkiem Dialog prowadząc terapię dzieci, młodzieży oraz dorosłych (w tym par).

KATARZYNA MICHALSKA

Magister pedagogiki, pracownik socjalny, organizator społeczności lokalnej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychologii przywództwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy socjalnej i pedagogicznej zdobywane m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie jako pracownik socjalny oraz kierownik zespołu ds.rodzinnej pieczy zastępczej a także poprzez współpracę z różnymi organizacjami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą.

Specjalizuje się w szkoleniach dla rodziców biologicznych, zastępczych i adopcyjnych, prowadzeniu warsztatów i grup wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, warsztatów twórczego myślenia, konsultacjach opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców dzieci nastoletnich, organizowaniu różnego rodzaju imprez tematycznych dla dzieci i dorosłych, w tym festynów, balów charytatywnych, obozów i kursów, przeprowadzaniu interwencji kryzysowej w miejscu zdarzenia i bezpośredniej pomocy poszkodowanym.