TERAPIE I PORADNICTWO

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE Są to 1-2 spotkania służące zapoznaniu się z problemami osoby zgłaszającej się po pomoc i zaproponowaniu najefektywniejszej formy współpracy.

INTERWENCJA KRYZYSOWA  Jest to intensywna pomoc specjalistyczna w sytuacji ostrego kryzysu, który dotknął osobę zgłaszającą się po pomoc (np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, doświadczanie przemocy itp.).

KONSULTACJE WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH, ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA Opiera się na dłuższej relacji pacjenta z terapeutą, dzięki której można zrozumieć i przepracować trudności emocjonalne występujące w każdej dziedzinie życia. Często są one wynikiem powtarzania sposobów radzenia sobie z wcześniejszymi, bolesnymi doświadczeniami, odtwarzanymi na bieżąco w nowych sytuacjach. Jest to też uczenie się nowych, bardziej adaptacyjnych sposobów reagowania. Proponujemy kilka możliwości dotyczących metody pracy psychoterapeutycznej:
– Klasyczna psychoterapia w ujęciu integratywnym lub behawioralno – poznawczym – spotkania odbywają się 1-2 razy w tygodniu i trwają 60 minut.
           
– Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) –  spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.

MEDIACJE I PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW Są to cykliczne spotkania z psychoterapeutą niosące pomoc w efektywnym i satysfakcjonującym funkcjonowaniu w rolach małżeńskich, a co za tym idzie zapobieganiu kryzysom w rodzinie i jej rozpadowi. Spotkania odbywają się średnio co 2 tygodnie i trwają 90 minut.

PSYCHOTERAPIA RODZIN Są to cykliczne spotkania z całą rodziną służące poprawie wzajemnych relacji, zwiększeniu efektywności komunikowania się. Spotkania odbywają się średnio co 2 tygodnie i trwają 90 minut.