Współpraca ze Strefą Rodzica

Ośrodek Dialog rozpoczął współpracę ze Strefą Rodzica.

Więcej informacji na : www.strefarodzica.pomorskie.pl

 

Aktualnie trwa nabór na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Udział w zajęciach zapewnia rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych, takich jak:
– motywowanie dziecka do współdziałania,
– konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
– modyfikowanie nieodpowiednich zachowań dziecka,
– wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka oraz nabywania umiejętności samodyscypliny,
– budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
– rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– aktywne, wspierające słuchanie,
– wyrażanie rodzicielskich oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane.
Realizatorami warsztatów są psycholodzy oraz pedagodzy, którzy ukończyli wymagane szkolenia, mający doświadczenie terapeutyczne oraz umiejętność pracy z grupą osób dorosłych.
Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, obejmują osiem dwugodzinnych spotkań, odbywających się raz w tygodniu są odpłatne (350 zł od osoby/500 zł od obojga rodziców).
Zgłoszenia przyjmujemy i udzielamy szczegółowych informacji
pod numerem telefonu 602 666 047 lub mailowo – strefarodzica@wp.pl