Ośrodek Dialog rozpoczął współpracę ze Strefą Rodzica. Więcej informacji na : www.strefarodzica.pomorskie.pl   Aktualnie trwa nabór na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Udział w zajęciach zapewnia rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych, takich jak: – motywowanie dziecka do współdziałania, – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, – modyfikowanie nieodpowiednich zachowań dziecka, – wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka oraz nabywania umiejętności […]

Czytaj więcej &raquo